Consiliul Consultativ de Etică

Consiliul Consultativ de Etică

Proiectul ITHACA se angajează să asigure cele mai înalte standarde etice în toate activitățile sale, în special în dezvoltarea și implementarea soluțiilor de inteligență artificială (IA). Pentru a atinge acest obiectiv, am înființat un Consiliu Consultativ de Etică (CCE), care oferă consultanță, prin experți  independenți, cu privire la aspectele etice legate de proiect.

CCE este compus din persoane din afara proiectului care au pregătire și experiență adecvate în ceea ce privește participarea umană, persoanele vulnerabile, protecția datelor cu caracter personal și asigurarea drepturilor fundamentale ale omului prin utilizarea IA. Acești experți nu sunt afiliați cu niciunul dintre partenerii sau instituțiile consorțiului de proiect și sunt din țări diferite, pentru a asigura diversitatea și reprezentativitatea

ITHACA's EAB members:

Activitatea CCE este ghidată de principiile etice ale proiectului, care includ respectul pentru demnitatea umană, confidențialitate, autonomie, nediscriminare și transparență. Aceste principii sunt reflectate în documentele proiectului : planul de management al datelor, procedurile de consimțământ informat și protocoalele de confidențialitate și securitate.

CCE se întâlnește regulat pentru a discuta probleme etice și oferă sfaturi și recomandări echipei de management a proiectului. Expertiza și cunoștințele lor sunt esențiale pentru a se asigura că proiectul ITHACA ține cont de cele mai înalte standarde etice și respectă drepturile și interesele tuturor părților implicate.

Proiectul ITHACA este recunoscător membrilor CCE pentru contribuțiile lor valoroase și angajamentul față de excelența etică.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la standardele etice ale proiectului, nu ezitați să ne contactați.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Europe Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.