Využitie umelej inteligencie na zvýšenie občianskej participácie

ITHACA

Projekt ITHACA podporuje zodpovedné postupy umelej inteligencie (AI) v súlade s ľudskými právami a demokratickými princípmi. Hodnotí potenciál umelej inteligencie zvýšiť účasť občanov na miestnej samospráve a posilniť postavenie zraniteľných skupín.

ITHACA poskytuje rámec pre správu údajov, politické odporúčania týkajúce sa začlenenia etických hodnôt do platforiem AI občianskej angažovanosti.

Sledujte projekt ITHACA na sociálnych sieťach, aby ste mali prehľad o najnovších aktivitách v oblasti AI a občianskej participácie.

Prehrať video

Sledujte nás

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Europe Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.